Category: Nieuws

Arrest van 8 december 2022 (C-694/20) van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de DAC6

Bij arrest van 8 december 2022 (C-694/20), in de zaak van onder meer de Belgian Association of Tax Lawyers, vertegenwoordigd door mr. Philippe Malherbe, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Belgische Grondwettelijk Hof geantwoord: Het Vlaamse decreet tot omzetting van de DAC6 schendt het in artikel 7 van het Handvest van […]

Read More

EX NUNC IN FISCALIBUS

Volledig artikel lezen

Read More

L’ADMINISTRATEUR : UNE ENTREPRISE AU SENS DE L’ARTICLE I.1, 1°, DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

L’ADMINISTRATEUR : UNE ENTREPRISE AU SENS DE L’ARTICLE I.1, 1°, DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE Contribution au colloque Actualités du droit des affaires UCLouvain Mons FUCaM Lundi 12 octobre 2020 Volledig artikel lezen

Read More

Werner Derijcke op 10 december at FuCaM Bergen

Werner Derijcke spreekt op Colloquium “Actualités du droit des affaires 2018-2019″. Hij zal het hebben over bedrijfsleidersaansprakelijkheid:” La responsabilité aggravée et fuligineuse des dirigeants “. UCLouvain FUCaM Mons – colloque Droit des affaires 10122018  

Read More

Philippe Malherbe zal spreken voor IFA Romania – Seminarul Malherbe

IFA Romania en Editions Hamangiu organiseren een Seminar “De Omnibus Fiscalibus” in erebetoon aan Jacques Malherbe in Braşov, 15-18 november 2018. Philippe Malherbe zal twee lezingen verzorgen, een met Pr. Ciprian PAǓN op BEPS en ATAD, de andere met Pr. Jacques Malherbe en Pr. Mirela Buliga, over geschillenbeslechting, waar ik het nieuwe mechanisme zal behandelen […]

Read More

Op 26 juni, in aanwezigheid van de eerste Minister en de Minister van Justitie, zal Werner Derijcke een seminarie voorzitten over de nieuwe Brussels International Business Court

PROGRAMMA Onder het voorzitterschap van Werner DERIJCKE, Advocaat bij het Hof van cassatie 8.20  Onthaal van de deelnemers 9.00  Waarom is de oprichting van de BIBC belangrijk voor België? Door Charles MICHEL, Eerste Minister 9.20  Een Engelstalige rechtbank, een meerwaarde voor Brussel, door Alain COURTOIS, Eerste Schepen van de stad Brussel 9.40  De BIBC en […]

Read More

Op 16 november spreekt Philippe Malherbe over de hervorming van de Vennootschapsbelasting

Ecole supérieure des Sciences Fiscales ICHEC    Le jeudi 16 novembre de 14h à 17h séminaire sur la réforme de l’ISOC (IMPôT DES SOCIETES)   Le Gouvernement soumet au Parlement une réforme fondamentale de l’Impôt des Sociétés. A cette occasion, l’Ecole Supérieure des Sciences fiscales organise le 16 novembre un après-midi en vue d’examiner la […]

Read More

Op 17 oktober 2017 spreekt Werner Derijcke, op de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles over de kwijtschelding van de schulden van de gefailleerde .

Op 17 oktober 2017 zal Werner Derijcke, op een studienamiddag  van de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles over het nieuwe insolventierecht, een presentatie geven getiteld « De l’excusabilité du failli à l’effacement de ses dettes » (Van de verschoonbaarheid van de gefailleerde naar de kwijtschelding van zij schulden).   Hoewel het nieuwe boek XX […]

Read More

De nieuwe Belgische wetgeving betreffende erfenissen en giften treedt in werking op 1 september 2018

In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017 verscheen de publicatie van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Deze wet zal tot grote veranderingen leiden, die als volgt kunnen worden samengevat :   […]

Read More

Op 5 oktober komt Philippe Malherbe tussen in de Masterclass “Fiscalité de l’innovation et prix de transfert”

Philippe MALHERBE, Avocat au Barreau de Bruxelles, Professeur à l’Université catholique de Louvain, Associé chez malherbe Contexte fiscal international et européen Conséquences de la condamnation par la Commission européenne des Excess Profits Rulings belges. Aide d’État, les critères de la Commission européenne La nouvelle déduction pour revenus d’innovation est-elle compatible avec le droit européen, notamment […]

Read More