Effective solutions through smart legal advice

Over ons

malherbe is een advocatenkantoor dat zich specialiseert is in het ondernemingsrecht. We zetten ons als  hecht team graag vol passiein voor de clïent. Natuutlijk worden we ook aan gemoedigd, als elk individueel teamlid, onze sterke punten maar ook onze verschillen te ontdekken om zo de clïent het best verder te helpen. Verscheidenen onder ons zijn professoren of onderwijsassistenten; deze universitaire achtergrond getuigt ervan hoeveel belang wij hechten aan het doorgeven van onze kennis aan de jongere generatie.

 

malherbe telt vandaag acht ervaren en enthousiaste advocaten die vastbesloten zijn om onze cliënten kwalitatief hoogstaand advies te verlenen in de verschillende takken van het ondernemingsrecht, het fiscaal recht, het vastgoedrecht en het publiekrecht. Wij staan onze cliënten ook bij in het beslechten van hun geschillen, hetzij voor de gerechtelijke rechtbanken (waaronder het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof) of de arbitrage-instanties, de administratieve autoriteiten en rechtbanken of de internationale rechtbanken zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

8

Vennoten & Advocaten

40+

jaar ervaring

Onze advocaten zullen er zijn om u te helpen bij elke stap van de weg

Onze expertise

Fiscaal recht

Onderneming en M&A

Cassatie

Publiek recht

Christophe GOOSSENS

Christophe’s specialiteit is de fiscale praktijk.

 

Met meer dan 25 jaar ervaring in fiscaal ondernemingsrecht adviseert hij cliënten over

Belgische en Luxemburgse fiscaalrechtelijke kwesties op het gebied van fusies en overnames

en internationale belastingen. Hij heeft ook een solide ervaring opgebouwd in het

behandelen van grote fiscale geschillen, in het bijzonder in het fiscaal strafrecht.

 

Christophe heeft met succes de speciale vierjarige opleiding afgerond over procedures voor

het Belgische Hof van Cassatie, georganiseerd door de Balie van het Hof van Cassatie (2019-

2023).

 

Hij wordt algemeen erkend als expert in zijn domein en schreef academische publicaties

over fiscaal recht en fiscaal strafrecht. Hij is de Belgische rapporteur voor het jaarcongres

2023 van de International Fiscal Association en lid van de fiscale commissie die de

Franstalige balies van Brussel adviseert.

 

Hij doceert Europees en internationaal fiscaal recht aan de Ecole Supérieure des Sciences

Fiscales. Hij is ook professor geweest aan de École Pratique des Hautes Etudes Commerciales

en de Haute Ecole Francisco Ferrer, waar hij vennootschapsbelasting doceerde, met een

bijzondere focus op de fiscale aspecten van fusies en overnames.

 

Welkom aan Christophe in het MALHERBE team.