Daily Archives: 12 december 2022

Arrest van 8 december 2022 (C-694/20) van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de DAC6

Bij arrest van 8 december 2022 (C-694/20), in de zaak van onder meer de Belgian Association of Tax Lawyers, vertegenwoordigd door mr. Philippe Malherbe, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Belgische Grondwettelijk Hof geantwoord: Het Vlaamse decreet tot omzetting van de DAC6 schendt het in artikel 7 van het Handvest van […]

Read More