In een seminarie over holdingvennootschappen onder het voorzitterschap van Thierry Vanwelkenhuyzen,  zal Philippe Malherbe spreken over het gebruik van een holdingvennootschap om een familievermogen te structureren (“L’utilisation d’une société holding pour structurer un patrimoine familial”).

http://www.vanham.be/prochains/prochain2.h

Leave a comment