New Insolvency Act – Session on 11 May In Edegem by Werner Derijcke

Op 11 mei a.s. geeft Werner Derijcke in Edegem  een Confocus-opleiding over de komende nieuwe insolventiewet.  Iedereen wist dat het op komst was maar nu is het zo ver : het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht is op 20 april jl. bij de kamer van volksvertegenwoordigers ingediend.

Een omwenteling wordt het wellicht niet : het patroon van de nieuwe wet werd grotendeels overgenomen van de wetten van 1997 (faillissementswet) en 2009 (WCO) maar het zal toch wennen zijn : een volledig elektronische, een veel ruimer toepassingsgebied, invoering van een stil faillissement, verschoonbaarheid vervangen door schuldkwijtschelding, nieuwe aanpak van de aansprakelijkheid van de bestuurders, … Dit allemaal met een streefdatum voor de inwerkingtreding op 1 september 2017.

Het is dus niet te vroeg om er zich nu al op voor te bereiden [informatie en inschrijvingen: http://www.confocus.be/SeminarsDetail.aspx?id=a3384ae3-6a9c-4ca5-a28e-4b0995437598&version=1&page=&title=denieuweinsolventiewet].